نوامبر 24, 2018

چرا باید چگونه خواندن را بیاموزیم؟

به یاد دارم زمانی که دانش آموز بودم، در ایام امتحانات، من و دوستانم با مشکلی مواجه می شدیم که همه ی دانش آموزان آن را […]
نوامبر 24, 2018

مثبت اندیش هستید یا منفی نگر؟

به احتمال زیاد اولین چیزی که با خواندن عنوان این مقاله در ذهن شما تداعی می شود، نیمه پر و نیمه خالی لیوان است. افراد مثبت […]